Misyonumuz

İmsak derneği, yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için dünyanın neresinde olursa olsun bölge, ırk, din, dil, etnik köken, dış görünüş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın zulme maruz bırakılmış, haksız yere yurtlarından çıkarılmış, savaş ve tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş tüm insanlara ayni, nakdi ve manevi her türlü yardım, destek ve kolaylığı sağlar. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir dinin mensupları olarak bu insanları, insanî ve onurlu bir yaşam seviyesine ulaştırmak için emanete sadakat ve şeffaflık anlayışıyla her türlü gayreti gösterir.